SEO

Ángulo de contacto

Phoenix-MT(M)

Ángulo de contacto Phoenix MT(M)

Equipo de medición de ángulo de contacto manual.

Phoenix-MT(A)

Ángulo de contacto Phoenix MT(A)

Equipo de medición de ángulo de contacto automático. Permite ángulo de contacto dinámico.

Phoenix-MT(T)

Ángulo de contacto Phoenix MT(T)

Equipo de medición de ángulo de contacto automático con función «Touch».

Tensión superficial

DST-30

DST-60

Conductividad térmica

Ángulo de contacto dinámico
y tensión superficial